Hoe verloopt een therapie- of coachtraject?

Elk traject is anders. We beginnen met een intakegesprek. Dat begint met een kennismaking en gaat verder met het verkennen en verdiepen van de vraag waar je coaching of therapie voor wilt. Een belangrijke basis voor de begeleiding is dat het veilig voelt en daar draagt een goede intake aan bij.

Uitgangspunt is het hier en nu tijdens het gesprek. De ervaring leert dat je vraag vaak op allerlei manieren in het gesprek zelf terug te zien is.

Als therapeut en coach zet ik zowel intuïtieve als resultaatgerichte interventies in. Daarbij zoek ik vaak de verdieping op, omdat het erg blijkt te helpen wanneer je de onderliggende patronen en overtuigingen bij jezelf bewust wordt. En vooral als daar iets in geraakt wordt. Hoe je doet en hoe je je voelt, hangt sterk samen met hoe je naar jezelf kijkt en hoe je betekenis aan het leven geeft. Je gedrag verbinden met je missie, kan heel veel ruimte en energie opleveren. Als je open staat voor persoonlijke ontwikkeling en bereid bent de diepte in te gaan, kun je bij mij terecht.

Dat combineer ik met een praktische aanpak met handvatten om concreet aan ander gedrag te werken. Daarbij put ik uit een breed scala van methodieken en oefeningen, zoals RET, neurologische niveaus, een tijdlijn, een waardenoefening of wat in jouw situatie maar het beste past. Jouw traject staat steeds centraal. De basis blijft steeds het gesprek. Daarbij stel ik vaak vragen die er op gericht zijn om meer inzicht te krijgen in jouw aandeel in een situatie of om er anders naar te kunnen kijken.

Na afloop vraag ik je om thuis een reflectie te schrijven. Vaak geef ik ook een oefening mee om thuis te doen. Als het traject naar het einde gaat, besteden we aandacht aan de vraag hoe je het geleerde verder kunt borgen.

Het aantal gesprekken wat een traject vraagt, hangt erg af van je vraagstelling en persoonlijke situatie en varieert meestal tussen de 6 en 20.  Bewaren

Therapie of coaching in Delft en gezondheid

We laten een gesprek alleen doorgaan als beiden vrij zijn van klachten van corona e.d.

Bewaren