Intervisie begeleiding Delft

Voordelen intervisie

Intervisie is een collegiale vorm van leren van elkaar. De deelnemers denken mee vanuit de inbrenger, ondersteunen hem bij het aanpakken van zijn casus en stellen alternatieven voor, waarbij ze uiteindelijk ook vaak iets van hun eigen ervaringen vertellen. Het draait hierbij vaak om welk gedrag effectief is en welke onderliggende overtuigingen daarbij een rol spelen.

Een goede intervisie kan er toe leiden dat de effectiviteit van mensen en het werkplezier toeneemt. Daarnaast verbetert de verbinding en samenwerking in een groep vaak door de intervisie.

Verhouding tot intercollegiale toetsing en coaching

Het grootste verschil tussen intervisie en intercollegiale toetsing is het beoordelende bij de toetsing, wat bij intervisie juist belemmerend werkt. Het grootste verschil tussen intervisie en coaching is dat coaching vaak één op één is en meer tot de kern van de persoon komt.  Zowel coaching als intervisie draait om het reflecteren op het persoonlijk functioneren.

Bij intervisie worden vragen groepsgewijs besproken die te maken hebben met de menselijke kant van het werk. Als de problemen te groot zijn en buiten de eigen cirkel van invloed vallen (bv een slechte organisatie structuur) of als het te diep gaat, zijn de vragen niet geschikt voor intervisie. Bij vragen als: “wat wil ik?” of: “hoe zit ik in elkaar?” is coaching geschikter. Ook als iemand last heeft van hardnekkige kwesties, die te maken hebben met zijn karakter, kan hij beter individuele coaching aangaan.

Aanpak

Belangrijke randvoorwaarden zijn dat veiligheid en vertrouwen binnen de groep groeien. Een externe begeleider helpt daarbij vaak. Bovendien kunnen alle collega’s dan zelf vrijuit meedoen als deelnemer met het gesprek of een eigen casus inbrengen. Hierbij slaan mensen twee vliegen in één klap: degene die het probleem inbrengt, krijgt nieuwe inzichten en adviezen op maat en de andere deelnemers leren er vaak ook veel van.

De begeleider bevordert de veiligheid door heldere proces­­­afspraken te maken en te bewaken, door zelf open te zijn, structuur aan te bieden en versto­ringen in het hier en nu bespreekbaar te maken.

De begeleider draagt verder bij aan de openheid door erop toe te zien dat er op een goede, niet oordelende manier verdiepende vragen aan elkaar gesteld worden. Verder bevordert hij dat de vraag achter de vraag aan bod komt. Daardoor ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van kijken naar een situatie. Waarbij er ook openheid komt om naar het eigen aandeel te kijken en te leren van jezelf, van een situatie en van elkaar.

Onderzoek leert dat de tevredenheid over de intervisie sterk samenhangt met de ervaren kwaliteit van de intervisor. Samenvattend bevordert de begeleider van de intervisie een veilige en ver­trouwelijke leeromgeving, zorgt dat iedereen aan bod komt, dat er een heldere structuur is en dat het proces, wat leidt tot verheldering en verdieping, soepel verloopt.

Methoden

Bij intervisie zijn eigenaarschap en zelfwerkzaamheid het uitgangspunt. Het start daarom met de behoeften van de deelnemers zelf. Er zijn vele verschillende werkvormen. De standaardmethode is de vijfstappenmethode. Hierbij worden de deelnemers aangemoedigd om oordeelloos vragen te stellen en vooral veel aandacht te geven aan de probleemverheldering. Pas als het probleem voldoende verhelderd is, wordt er een rondje met adviezen gehouden, waarbij de inbrenger zelf beslist wat hij al dan niet meeneemt. De deelnemers spreken de inbrenger er achteraf niet op aan als hij niets met een advies heeft gedaan.

Er zijn ook andere methodes, zoals de roddelmethode of de methode met leren van successen. De inzet ervan is ook afhankelijk van wat de groep wil en in hoeverre het vertrouwen en de veiligheid al ontwikkeld is.

Neem contact op met Wim de Jager, intervisie begeleider in Delft

Bij het invullen van de rol van begeleider bij intervisie wordt er een veilige en ver­trouwelijke leeromgeving bevorderd. Daarbij komt iedereen aan bod, worden verstoringen in het hier en nu bespreekbaar gemaakt en verloopt het proces, wat leidt tot verheldering en verdieping, soepel. Hierbij neem ik mee:

  • Kennis en ervaring met meerdere intervisievormen, zoals de vijfstappen methode, de roddelmethode, het leren van successen ea.
  • De vaardigheid om deelnemers te begeleiden bij het leren stellen van goede verdiepingsvragen.
  • Kennis en ervaring met vele communicatiemodellen, zoals LSD, feedback geven en ontvangen, cirkel van acht, roos van Leary, 4 aspecten van communi­catie (Schulz von Thun) etc. en het vermogen dat waar nuttig gericht in te zetten.
  • Bekendheid met velerlei rollen zoals beleidsmedewerker, uitvoerder, staf­functionaris, projectleider en leidinggevende. Zowel in een zakelijke als in een non-profit context. Dat helpt om me in verschillende perspectieven te verplaatsen en die in te brengen.

Wil je met intervisie aan de slag? Of heb je vragen over wat je mag verwachten? Neem dan contact me op. Je kunt me ook bellen of appen op 06 20 600 668. Intervisie vindt doorgaans plaats op de werkplek.