Duur en frequentie

Een coachsessie duurt doorgaans een uur. De tijd tussen twee gesprekken varieert meestal van 2 weken tot 4 weken. Daarin kun je zelf aangeven wat in jouw situatie je voorkeur heeft.

Het aantal gesprekken wat er nodig is, hangt af van de situatie en de vraag. Voor een beperkte vraag kan er in 6 tot 8 gesprekken vaak voldoende ontwikkeling worden doorgemaakt om daarna weer op eigen kracht verder te kunnen. Bij meer omvattende vragen blijkt meestal een langer traject nodig te zijn. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld 15 tot 20 sessies. In alle gevallen kun je per keer beslissen of een traject voor jou voldoende is geweest en zit je niet vast aan een aantal sessies.

beroepsvereniging e.d.

Wim is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met registratienummer 230150R en lid van de beroepsvereniging VIV. De VIV kent een code ethiek en gedrag en ook een klachtenregeling, zie hiernaast.

Als coach/therapeut werken wij volgens de meldcode huiselijk geweld.

De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is vastgelegd in een privacyverklaring.

Het KvK nummer is 65974379, het BTW nummer NL.0020.29051.B28.

Elk coachtraject voldoet aan de Algemene Voorwaarden juli 2023

Kosten

In een intakegesprek kun je kijken of het klikt en wat we voor je kunnen betekenen. Mocht je dan niet verder willen of als we reden zie om je door te verwijzen, dan is de intake kosteloos. Ga je wel verder, dan geldt het als eerste gesprek. Als een intake korter dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd of verplaatst, worden wel de kosten in rekening gebracht.

Voor particulieren bedragen de kosten voor een individuele sessie bij Alie in totaal €90,- (incl. BTW) per gesprek van 60 minuten.

Voor particulieren bedragen de kosten voor een individuele sessie bij Wim in totaal €110,- (vrijgesteld van BTW) per gesprek van 60 minuten. Dit tarief is ondanks de stijgende inflatie tot op heden niet verhoogd, om de drempel voor particulieren zo laag mogelijk te houden.
Voor wie aanvullend verzekerd is bij de CZ-groep, Menzis-groep, VGZ-groep, ONVZ of Zilveren Kruis: sessies bij Wim die vallen onder psychosociale therapie komen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding. Hier kun je meer over lezen bij de Zorgwijzer. Zie verder ook de voorwaarden van je verzekering.

De kosten voor relatietherapie bedragen €133,10 (incl. BTW) per gesprek van 60 minuten bij zowel Alie als Wim. Relatietherapie komt in het algemeen niet in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekering.

Kom je via een bedrijf, een organisatie of als zzp-er, dan gelden andere tarieven en leveren we graag een offerte op maat.

Klachtenregeling

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, het moge duidelijk zijn dat wij er van onze kant alles aan doen om te voorkomen dat die groter worden. Mocht je feedback voor een van ons hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat graag van je.
Mocht het onverhoopt niet lukken om er samen uit te komen, dan biedt de wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ) de mogelijkheid om een klacht in te dienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Hieronder lees je de vier stappen van de klachtenprocedure. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement van VIV Nederland.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, neem dan even contact op. Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie.