Voor een antwoord op die vraag, kun je het beste ook de reacties van klanten lezen, zie de referenties onderaan.

Wim de Jager

De basis van het coachen heb ik geleerd tijdens een opleiding coaching voor managers in 2009 bij de School voor coaching. Ik heb dat verder uitgebouwd tijdens twee NLP opleidingen, nl. de Practitioner en de Master Practitioner van 2012-2015.  Een training De Taal van het lichaam in 2017 heeft dat verder verdiept. Daarnaast ben ik in 2020 geschoold in Teamcoaching en ben ik momenteel een opleiding Traumatherapie aan het afronden. Daarnaast heb ik een opleiding tot EMDR-therapeut gevolgd. Intussen ben ik zelf als coachee ook meerdere malen gecoacht en dat heeft me veel opgeleverd. In de loop van de tijd heb ik veel verschillende communicatie­- en management-trainingen gevolgd.

Mijn drive als coach is je te helpen bij je leervraag, bij je groei, bij het vinden en volgen van je missie. Als je gedurende een coachtraject dingen anders kunt gaan bekijken, oude patronen los durft te laten, meer in contact met jezelf komt en onder ogen durft te zien wat je weerhoudt om meer volgens je missie te leven, dan geeft me dat enorm veel energie en voldoening.

Hoe ik als mens zelf in het leven sta? Ik ben ervan doordrongen hoe fundamenteel het is dat ik me geliefd en geborgen voel. Door mijn geliefden om me heen en, voor mij als christen, door God. Dat ik daarvoor niet eerst aan allerlei criteria hoef te voldoen, geeft mij enorm veel ruimte. Het biedt me veerkracht, vergevingsgezindheid en vertrouwen, vanuit het besef dat ik elke dag met een schone lei een herstart kan maken.

Ik richt me op individuele coaching bij werk- en levensvragen. Daarbij zoek ik vaak de verdieping op, omdat het blijkt te helpen wanneer je de onderliggende patronen en overtuigingen bij jezelf bewust wordt. Hoe je doet en hoe je je voelt, hangt sterk samen met hoe je naar jezelf kijkt en hoe je betekenis aan het leven geeft. Je gedrag verbinden met je missie, of die nu een religieuze bron heeft of niet, kan heel veel ruimte en energie opleveren. Dat herken ik zelf ook vanuit mijn eigen christelijke levensovertuiging.
Dat combineer ik met een praktische aanpak met handvatten (en huiswerk 🙂 ) om concreet aan ander gedrag te werken. Daarbij put ik uit een breed scala van methodieken en oefeningen, zoals NLP, RET, oplossingsgericht coachen, wat in jouw situatie maar het beste past. Jouw traject staat steeds centraal.

Het begeleiden van intervisietrajecten doe ik ook met veel plezier.

Wat klanten zeggen over coach Wim

Wim was voor mij de ideale coach. Begripvol, empathisch, vriendelijk maar ook confronterend wanneer dat nodig is. Hierdoor voelde ik me voldoende gesteund en tegelijkertijd gemotiveerd om anders om te gaan met situaties.

Hij daagde me uit om zelf te gaan nadenken over situaties en hoe die op te lossen. Ik heb het gevoel dat hij daarbij goed keek naar hoe ik in elkaar steek, hoe ik het beste leer. Daardoor sloot het traject goed aan bij mijn behoeften. Hij gaf daarbij praktisch toepasbare tips waardoor ik op dat moment concrete situaties beter de baas kon. Maar daarnaast heeft hij mij ook inzicht gegeven in dieperliggende oorzaken voor hoe ik mij voel en reageer op  situaties op het werk maar ook privé.

Hierdoor voel ik me beter in staat om ook in de toekomst soortgelijke omstandigheden het hoofd te bieden en het minder ver te laten komen.

Ik ben hem vooral dankbaar voor het feit dat ik milder voor mezelf en anderen ben geworden. Ik heb een positiever zelfbeeld gekregen en ben minder kritisch en meer vergevingsgezind naar mijzelf en naar anderen.

Rotterdam, april 2021
- Alex

Wim is een fijne, betrokken en vaardige coach. Na een aantal gesprekken had hij goed door wat er mis ging bij me en wist hij me op een goede manier mee te nemen dit onder ogen te zien. Ook gaf hij effectieve opdrachten die ik zelf niet direct zou bedenken, maar die me wel hielpen om te veranderen. Door een zelfreflectie te laten schrijven voor elk gesprek had ik het idee dat de gesprekken meer diepgang kregen en dat ik ook alles kon delen wat er op m’n hart lag.

Ik ben gegroeid in het herkennen van verkeerde neigingen, in het accepteren van mezelf en het omgaan met negatieve gevoelens. Dat Wim ook een broeder in het geloof is gaf een extra band. Hij erkent de waarde van het geloof en ziet dat ook als deel van de oplossing, maar wel op een manier waarop het geloof invloed uitoefent op m’n zelfbeeld, identiteit en psyche.

Als je tegen moeilijkheden aanloopt waar je niet zo makkelijk zelf uitkomt is het zeker een aanrader om met Wim te gaan praten.

Delft, november 2020
- Jos

Ik heb Wim ervaren als een fijne coach die rust uitstraalt en in gesprekken er dingen uit weet te pikken die van belang zijn voor de coachvraag. Het werkte voor mij goed om door het schrijven van het reflectieverslag de gesprekken te verwerken/te laten landen.

Leiden, augustus 2020
- Marieke

Wim denkt mee, is flexibel, creatief, open, eerlijk en betrokken. Fijn om mee samen te zoeken naar waar en op welke manier groei mogelijk is!

Delft, juli 202
- Linde

Wim is doortastend, open en eerlijk wanneer nodig. Hij doet dit geheel ontspannen en maakt zich onderdeel van jouw zoektocht. Knap hoe hij je in een paar sessies al flink veel over jezelf kan leren. Als je open staat voor verandering en zelfontplooiing dan zou ik Wim bij iedereen aanraden.

Ik voelde mij dermate veilig dat ik impulsief dingen geuit heb die ik zelfs thuis nog nooit eerder geuit had. Dat heeft mij vooral de ogen geopend. Compliment is daarom meer dan op zijn plaats voor de sfeer en veiligheid!

Zijn stijl paste goed bij mij (ik ietwat drukker, soms wat chaotischer en impulsiever). Dat matcht goed met zijn rust en ervaring. Zijn manier van werken is verder creatief en omvat een breed assortiment aan toepassingsmogelijkheden. Om mij meer uit te dagen de juiste vragen te stellen had Wim altijd weer een oefening of gedachte die hij deelde om mij verder te prikkelen.

Minder sterke punten? Ik zou ze niet weten. Ik geef hem een 10 op alle fronten. Voor mij werkte het allemaal.

Den Haag, februari 2020
- Harmen

Als je iemand zoekt die je even helpt het spoor weer te vinden, ben je bij Wim aan het goede adres! Hij weet jou dusdanig aan het denken te zetten dat je nieuwe inzichten krijgt. Het voelt vertrouwd. Ook het feit dat hij een christelijke coach is en het geloof (als je dat op prijs stelt) betrekt bij het traject heeft mij geholpen.

Voorburg, februari 2020
- Erik

Wim is een coach die de diepte ingaat met je. Ik was al na de eerste sessie verrast over het positieve effect dat zijn coaching had op mij. Eigenlijk is Wim de eerste persoonlijke coach die mij echt verder heeft geholpen. Bedankt daarvoor Wim.

- Hans, december 2019

Ik heb Wim ervaren als een aardig en betrouwbaar mens die echt naar je luistert. Door het aandachtig luisteren kwam hij in twee gesprekken met de juiste feedback en kon hij de vinger meteen op de zere plek leggen. Hij gaf vervolgens hele goede suggesties, waarmee ik snel positief resultaat heb kunnen boeken. Mocht ik onverhoopt op een toekomstig moment nog een keer behoefte aan coaching hebben, dan is voor mij duidelijk bij wie ik deze hulpvraag neerleg. Bedankt Wim!

- André, oktober 2019

De gesprekken met Wim hebben me geholpen beter contact te leggen met mensen, wat ik eerst lastig vond. Ik stap nu makkelijker op nieuwe mensen af. Het helpt daarbij dat ik anders, minder wantrouwend, naar onbekende mensen leerde kijken. Ik kan nu ook beter voor mezelf opkomen.

Wim heeft me in de coaching een spiegel voorgehouden om naar mijzelf te kijken. Daarbij besef ik beter wat ik van mijzelf en anderen mag verwachten. Dat hielp om mijn eigen houding te veranderen, zodat ik nu minder snel een oordeel vel over andere mensen.

Ik zocht een coach met grijze haren en die vond ik in Wim. Hij heeft veel ervaring en kan erg goed doorvragen om boven tafel te krijgen wat er echt aan de hand is. Het samen wandelen tijdens de gesprekken hielp heel goed en was fijn. Ik heb dingen tegen hem verteld die ik normaal niet aan andere mensen vertel.

De gesprekken hebben me ook opgeleverd dat ik andere dingen ben gaan aanpakken. Zo ben ik veel consequenter geworden in het meenemen van spullen naar mijn werk. Ook financieel zijn we orde op zaken aan het stellen. En tot slot ben ik me ook in gaan zetten om de relatie met mijn vrouw weer te verdiepen. Kortom, het heeft me veel opgeleverd!

- Mitchell, juni 2019 -

Ik ben erg tevreden over het coachingstraject van Wim. Hij heeft mij goed geholpen. Ik heb dagelijks nog plezier van de tips, oefeningen en andere informatie die ik heb gekregen. Verwachtingen over je werk knellen en doen pijn, het gevoel de controle kwijt te zijn, maar na een paar wandelingen met Wim, staat alles weer op een rij: …..wat een opluchting.

Het heeft mijn leven veranderd in positieve zin. Als je kritisch naar jezelf kunt kijken en iets durft te doen met wat je in de spiegel ziet die Wim je voor houdt, dan weet ik zeker dat je al je doelen kunt bereiken die je jezelf aan het begin van het traject hebt gesteld.

Bedankt Wim!

- Madelon, mei 2019

Nadat ik was vastgelopen in mijn werk, heeft Wim mij geholpen om op een gezonde manier weer aan het werk te gaan. Wim hielp mij om rust en orde te brengen in mijn denken. Hij hielp mij om te reflecteren. En om op zoek te gaan naar de basiswaarden die belangrijk zijn voor mij en waar ik ook in mijn werk op kan bouwen. Ik vond het daarbij waardevol dat Wim ook christen is. Hij biedt een veilige omgeving en beschikt over een rijk arsenaal aan methoden, modellen en oefeningen die behulpzaam kunnen zijn.

Het coachingstraject verliep in goede sfeer en was goed, verhelderend en nuttig. Soms was het ook ook confronterend, hard werken en ongemakkelijk. Wim was daarin altijd geduldig, rustig en vasthoudend. Mijn sessies met Wim zijn belangrijke stappen geweest in mijn herstel en hebben eraan bijgedragen dat ik na een half jaar weer met plezier en energie aan het werk ben. Ik zie er naar uit om in de toekomst met Wim te blijven werken om te groeien als persoon en leidinggevende.

- Steven, april 2019

Na uitval door burn-out ben ik bij Wim terecht gekomen. Vanuit die positie waren mijn verwachtingen van een “wandelcoach” niet erg hoog. Mijn situatie was immers redelijk uitzichtloos…., wat kan een wandelcoach daar aan veranderen?

Ontzettend veel! Door het nadenken over de ogenschijnlijk eenvoudige en basale vragen van Wim, merkte ik al na de eerste sessie een begin van herstel. Wim heeft de kracht te spreken, te zwijgen en te luisteren op de juiste momenten en begrijpt razendsnel waar je mee worstelt. Hij heeft een gave waar ik heel dankbaar gebruik van heb mogen maken.
Met zijn hulp in de
vorm van gesprekken, tips en zelfreflectie, heb ik écht geleerd anders naar mezelf en de werkelijkheid om me heen te kijken. Doordat ik mijn christelijke waarden met Wim kon delen, was hier een gemeenschappelijke basis voor. Die andere blik heeft nieuwe energie gebracht.
Ik heb me bij Wim
geen moment ongemakkelijk gevoeld: ik zag steeds vol verwachting uit naar de volgende ontmoeting.

- John, feb 2018

Wim is een geweldige, bekwame coach voor me geweest. Ik put nog dagelijks uit wat hij me heeft aangedragen.

Het was een best lang en intensief traject, maar ik zag er altijd naar uit. Wim laat je hard werken, dat kost energie, maar het levert dan ook veel op.

Hij is erg goed in luisteren, is invoelend en stimulerend. De erkenning van wie ik ben en mag zijn is hartverwarmend, en hielp enorm om verder te komen.

Tegelijk vraagt Wim ook kritisch door, neemt geen genoegen met te simpele antwoorden. Zijn feedback is altijd met groot respect, en met complimenten.

Hij heeft een heel arsenaal aan hulpmiddelen. Hij zoekt goed uit of een aanpak bij je past. Past het niet: even goede vrienden, er zijn genoeg alternatieven. Ik ben niet zo van theorie en boekjes, maar achtergronden zijn natuurlijk wel belangrijk, Wim geeft ze kort en helder.

Mooi dat we ons ook in het geloof verbonden konden weten. Dat is echt een extra kracht in de coaching geweest.

Kortom: van harte aanbevolen!

- Roelof Jan, nov 2017

Wim is een rustige en bijzonder congruente man met een prettige lach. Hij is een “echte coach”, in mijn eigen woorden: hij stelt die hele vervelende vragen, laat op de juiste momenten de stiltes vallen en laat veel aan je eigen ontwikkeling over.

‘Zonder schuren, gaat niets glimmen’ en Wim schuurt erop los in de coachgesprekken. Hij heeft mij niet alleen een spiegel voorgehouden, maar me geleerd (anders) naar dat spiegelbeeld te kijken. Zijn christelijke achtergrond was voor mij een enorme pré. Dat sloot erg goed aan bij mijzelf en mijn coachvraag.

- Bart, juni 2017

Ik heb Wim mogen meemaken als mijn coach/begeleider in een moeilijke periode op zowel privé- als werkgebied. Wat mij in ieder geval is bij gebleven, is dat hij een coach is die me heel erg scherp hield in m’n persoonlijke ontwikkeling. Geregeld feedback ontvangen op mijn handelen is een vorm die goed bij mij aansluit. De vragen waarom je juist zo handelt, komen regelmatig aan bod.

De combinatie van de feedback, inzichten hoe je het anders kunt doen en de nuttige theoretische kaders, zorgde bij mij dat ik mezelf weer terugvond in het hier en nu. Want we leven tenslotte vaak in de waan van de dag en nemen daarvoor niet vaak de tijd om ook even terug te kijken op ons handelen. Wat mij betreft moet dat ook vaker gebeuren. Ik heb Wim als een fijne, scherpe en deskundige coach ervaren.

- Zohair, aug 2017

Wim is een rustige en prettige gesprekspartner, die je wel aan het werk zet. De gesprekken hebben me meer inzicht, enkele andere perspectieven en handvatten voor de praktijk opgeleverd.

- Bettina, december 2016

Ik had veel last van het verwikkeld zijn in zorgen. De gesprekken met Wim hebben mij geholpen om hier grip op te krijgen. Wim luistert goed en stelt gerichte vragen. Hij nam mij soms mee door een oefening heen, wat mij meer inzicht gaf in hoe ik reageer op bepaalde situaties en waarom. Met name het RET-model en de tijdlijnoefening hebben mij erg geholpen om te snappen waar zorgen en angstgevoelens vandaan komen. Ik ben me nu meer bewust van wat er gebeurt en - minstens zo belangrijk - hoe ik hierin met mezelf kan omgaan. Dit alles heeft mij verder geholpen om met meer besef van eigenwaarde en vrede het dagelijks leven te leven.

- Luuk, november 2016

Ik heb lang geworsteld met wat ik als fotograaf en mens wil bereiken. Vanwege onvoldoende zelfwaardering met daarbij beperkende gedachten en overtuigingen vond ik het moeilijk om sturing te geven in mijn werk.

Wim weet mij keer op keer mijn onterechte overtuigingen te laten tackelen. Dit doet Wim door het stellen van de juiste vragen, die mijzelf laten inzien vanuit welke overtuigingen ik handel. Ook heeft hij leuke en nuttige oefeningen die mij verder helpen om open te staan in de zoektocht naar wat mij drijft. Eén van deze oefeningen is het model van Walt Disney. Door bewust 3x een andere positie in te nemen van de dromer, realist en criticus is er meer balans om creatief te zijn i.p.v. om mijn eigen ideeën weg te bekritiseren.

Mijn zoektocht is uiteindelijk succesvol geworden, doordat Wim mij geholpen heeft om mijn werk met een ander perspectief aan te gaan. Een perspectief waarbij ik mij niet laat leiden door wat ik denk dat anderen ervan vinden, maar vanuit mijn missie en visie.

- Jan, augustus 2016

Vooraf was ik sceptisch over het traject maar dat bleek al snel onterecht. Ik heb veel gehad aan de 6 à 7 gesprekken met Wim. Ik denk hetgeen wat ik van hem heb meegekregen zeer zeker in de praktijk toe te kunnen passen. Het was prettig om met Wim te praten. Vanaf het begin was er een klik en was het niet moeilijk om open en eerlijk te kunnen praten.

- Peter, mei 2015

Omdat ik de kans kreeg in coronatijd een ontwikkeladviestraject te doorlopen, ben ik op zoek gegaan naar een goede loopbaancoach. Ik vond in Wim een uitstekende! Hij luistert goed, houdt je zo nodig een spiegel voor en vraagt door. Hij  heeft mij  nieuwe inzichten gegeven om te komen tot een andere beroepskeuze en mij geholpen mijzelf te profileren. In een kort tijdsbestek heb ik met hem gezocht naar nieuwe mogelijkheden, passend bij mijn kwaliteiten. Ik voel me daardoor een stuk zelfverzekerder en sta op die manier sterker op de arbeidsmarkt. Ik beveel Wim als loopbaancoach zeker aan!

Rotterdam, juni 2021
- Gerda

Wim is een goede coach. Hij is professioneel, vraagt goed door en wist goed tot de kern van mijn probleem te komen. Wim gebruikte afwisselende methoden die hielpen om meer zelfinzicht te krijgen waardoor ik echt het gevoel heb weer een grote stap te hebben gemaakt in het kennen van en omgaan met mezelf.

Den Haag, december 2020
- A.E.

Ik heb Wim ervaren als een heel prettig persoon. Tijdens de gesprekken voelde ik mij erg op mijn gemak, wat bijdroeg aan een vertrouwde omgeving. Wim is oprecht geïnteresseerd, heeft een warme persoonlijkheid en combineert dit met het stellen van de juiste, prikkelende vragen. Hij is een ervaren coach en gebruikt verschillende methodieken en oefeningen, waardoor meerdere onderwerpen worden besproken.

In de coachingsgesprekken, heb ik concreet geleerd om grip te krijgen op negatieve gebeurtenissen/gedachtes. Het voelde als heel prettig om grip te krijgen op een negatieve ervaring/gedachte en hier vervolgens ook invloed op te kunnen uitoefenen.

Ik beveel Wim van harte aan, hij is een warme en betrokken coach!

Delft, november 2020
- Matthijs

Ik ben zeer tevreden over de coaching die ik via Wim heb ontvangen. Het eerste mail contact was al prettig en het was fijn dat het eerste gesprek snel kon plaatsvinden. In de gesprekken voelde ik mij op mijn gemak. Hij luisterde goed naar mij en maakte kundig gebruik van stiltes. Hij had daarbij veel respect voor mij, maar ook de andere mensen, over wie ik sprak. Er was geen oordeel, en dat was ontzettend prettig! Ik zou het een ander zeker aanbevelen om met Wim in gesprek te gaan. Ik heb het echt als zeer waardevol ervaren.

Delft, oktober 2020
- Marieke

Hallo allemaal!
Ik zal eerst ''kort'' wat over mezelf vertellen...
Ik strijd al bijna mijn hele leven met een altijd aanwezige angststoornis en een wisselvallige overgevoeligheid voor negativiteit triggers of soms simpelweg te veel prikkels, met periodes van heftige depressie als gevolg.
Dit heeft altijd als een rode draad door mijn leven heen gelopen en het vreselijk moeilijk gemaakt om mezelf te ontwikkelen tot volwassen man, of om überhaupt te functioneren in deze samenleving en om goede contacten te kunnen leggen en op te bouwen buiten de kleine groep mensen om me heen die ik in mijn jeugd wel heb toegelaten..
Toen ik jonger was dacht ik dat het normaal was om altijd bang of gespannen te zijn, zelfs wanneer er totaal geen reden toe was, over de jaren begon het me steeds duidelijker te worden dat dit niet normaal was en wat vervelender was dat dit niet iets was waar ik zomaar overheen zou groeien..

Je zou kunnen zeggen dat ik in die jaren obsessief gefascineerd ben geworden in het concept van zelf verbetering, ik heb tientallen boeken gelezen over zelf ontwikkeling zodat ik langzaam maar zeker kon begrijpen waarom mijn hersenen dachten op de manier zoals ze dat deden, wat kan ik doen om mijn denken om te draaien zodat ik degene kon worden die bepaalde hoe ik me voelde in plaats van dat ik een slaaf was van de wervelwind aan emoties die door mn hoofd heen gingen, zelfs wanneer dat voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar was.
Ik denk ook dat ik inmiddels wel kan zeggen dat er veel te leren valt en dat het echt mogelijk is om meer controle te krijgen over de diepere emoties in je hoofd die soms onbereikbaar lijken en onmogelijk te veranderen.
Het heeft me uiteindelijk gemaakt tot de man die ik nu ben, en ik mag er zeker zijn.
Inmiddels ben ik van middelbare leeftijd, ik heb een goede baan die me uitdaagt en een fantastische relatie.....

Ik heb mijn eigen verwachtingen naar mezelf toe op alle fronten overtroffen, ik durfde vroeger soms de deur niet eens uit om naar de winkel te gaan, maar dat lijkt nu ze ver weg dat het bijna voelt of dat een ander persoon was dan wie ik nu ben.. en in zekere zin klopt dat denk ook.
Maar toch was ik niet gelukkig.

Ik begon te geloven dat ik mezelf altijd moest blijven verbeteren, de strijdlust die mij ertoe aanzette om mezelf op te bouwen en waar ik veel aan heb gehad begon langzaam mijn nieuwe grootste vijand te worden.
Het feit dat ik mezelf en mijn emoties nooit 100 % onder controle zou krijgen, dat de angst en gevoeligheid nog steeds ergens in mij zaten, diep verstopt achter lagen van aangeleerde controle zelfs al had ik er nauwelijks nog last van.
Het zou nooit goed genoeg zijn...

Dat is de reden dat ik in contact ben gebracht met Wim de Jager,
en dat is een heel verstandige keuze geweest...
Ik heb niet veel gesprekken gehad, maar het waren er genoeg.

Wat ik heel fijn vond aan Wim is dat hij het bijzondere talent bezit om helderheid te geven aan de chaos die soms in ons hoofd omgaat.
Hij luistert oprecht en weet je ook te confronteren en uit te dagen op een fijne rustige manier waardoor voor mij al heel snel duidelijk werd wat het missende puzzel stukje was waar ik echt nog voor mocht vechten.
Voor mij was het gevoel 'goed genoeg te zijn' waar alles om draaide.
Niet dat ik de theorie daarachter zelf niet kon bevatten, maar ik had niet het outsider perspectief wat Wim mij kon geven, en niet de mogelijkheid om helder te zien waar ik mijn energie in moest steken.

Wim heeft mij geholpen om het punt te bereiken waarop ik durf te zeggen dat ik goed ben, niet perfect, maar goed genoeg. En dat is voor mij intens waardevol....
Ik zal hem ook altijd dankbaar blijven.

Voor wie dit leest, ga ervoor, probeer je bloot te geven,
en hij zal je in de juiste richting sturen!

succes:)

Groetjes,

Katwijk, augustus 2020
- Paul

Ik kwam bij Wim terecht vanuit mijn vraag naar het verkennen van mijn levensbalans. Ik liep vast op mijn levensstrategie om door zelfbeheersing, ‘control’, mijn rollen en verantwoordelijkheden (in werk, gezin, kerk) te vervullen. In een viertal gesprekken over een periode van een aantal maanden heeft Wim mij geholpen om mijn strategieën, behoeften en gevoelens te bespreken, herkennen en erkennen. Voor mij was een cruciale ommekeer het besef dat ik door God geliefd ben, en dat ik alleen vanuit overgave aan die liefde verder kan groeien. Niet door controle, maar door overgave. Na deze vier gesprekken ben ik er nog niet, maar het heeft mij de basis gegeven om op een andere manier mijn leven in te steken, en om nieuwe patronen te laten ontstaan.

Wim heeft het talent om het gesprek in een juiste balans te sturen en te volgen. Hij is in staat om aandachtig te luisteren, te observeren, te spiegelen en door te vragen. Daarnaast heeft Wim een mooie bagage van adviezen, tips en wegwijzers waardoor ik met nieuwe ideeën en inspiratie mijn levensweg kan vervolgen.

- Koos, november 2019

Wim heeft mij in verband met spanningsklachten geholpen om mijzelf nog beter te leren kennen. Ik heb nieuwe inzichten gekregen over mijzelf, wat mij heeft gevormd tot wie ik nu ben. Wim doet dit rustig en kundig door het stellen van de juiste vragen. Dit alles op een uitnodigende, vriendelijke en vertrouwenwekkende wijze.

- Patrick, juni 2019

De gesprekken die ik gevoerd heb zijn voor mij helpend geweest om tot beslissingen in mijn loopbaan te komen. Ik voelde mij gehoord, het was veilig en ik kreeg de ruimte om te zijn wie ik ben. Daarnaast was de sfeer gewoon goed. De manier van vragen stellen en doorvragen heeft er voor gezorgd dat ik mezelf beter heb leren kennen. Het ontdekken en soms herontdekken van sterke kanten heeft mijn eigen waarde vergroot. Ik heb inzicht gekregen in wat ik leuk vind en wat bij mij past. Daarnaast heb ik ook geleerd hoe ik om kan gaan met zwakke kanten van mijzelf.

Al met al een waardevol coachtraject!

- Annelize, mei 2019

Ik vond de combinatie van lopen in de natuur en de gesprekken ideaal om daarmee de vinger op de zere plek te leggen. De tools en handvatten die ik vervolgens heb meegekregen gaan mij zeker verder helpen. Ik zou dit zeker iedereen aanbevelen.

- Jeff, mei 2019

Na het introductie gesprek voelde ik mij veilig bij Wim om mijn schild te laten zakken. Wij zijn samen een avontuur begonnen op zoek naar mezelf. Hiervoor hebben we niet enkel theorie toegepast, maar vaak geoefend. Tijdens deze oefeningen gingen we ook naar sterkere gebeurtenissen van vroeger. Door mijn gevoelens van toen boven te laten komen in een veilige omgeving hebben die nu een plek gekregen. Waar eerst enkel barrières en knopen waren, is er nu kracht. Deze kracht laat me toe om ook zelf weer naar heftige gebeurtenissen toe te gaan.

Wim is integer, begripvol, geduldig maar vooral ook opmerkzaam genoeg om in te spelen op de, toen voor mij nog onbekende, gevoelens in mij. Die hebben we samen ontdekt. Wim heeft mij enorm geholpen het voorbije half jaar.

Bedankt Wim!

- Steve, maart 2019

Wim is een goede en fijne coach. Ik had vaak het idee dat hij recht door mij heen zag. Ik heb erg genoten van hoe hij luisterde en scherp was in het opmerken van mijn onderliggende gedachten en gevoelens, voordat ik ze zelf door had. Dat vind ik knap. Hij bleef altijd gewoon lekker scherp doorvragen als hij het idee had dat ergens nog meer achter zat.

Dat konden af en toe ook wel confronterende gedachten zijn over niet gezonde overtuigingen over mezelf. Wim heeft mij geholpen om die onder ogen te zien en mezelf en ook die gedachten te accepteren als wie ik ben. Toen ik zag dat Wim mij net zo goed accepteerde wanneer ik bepaalde dingen over mezelf vertelde, besefte ik dat ik mezelf ook zo mag accepteren. Bij de positieve dingen die ik vertelde was het alsof ik die vanzelfsprekend vond en hij mij liet zien dat ik daar echt dankbaar voor mag zijn, ook God dankbaar voor mag zijn. Met behulp van het model ‘de cirkel van acht’ heeft hij mij leren denken in mogelijkheden in plaats van in problemen.

Ik vond het ook fijn om voorbereid te worden op het moment dat we klaar zouden zijn met coaching. De eerste sessies was het vooral zo, dat ik met problemen kwam en verwachtte dat hij het voor mij ging oplossen. Door de coaching heb ik nu de tools die ik nodig heb om in wisselende omstandigheden zelf de balans terug te vinden.

- Maarten, juli 2018

During one of the most difficult periods of my private life so far, I had a chance to be coached by Wim to pass over this period.  My coaching by Wim started with his introduction to me and he gave me time to tell him who I am and what was going wrong. Very quickly, Wim understood the situation and all the stresses it was bringing to my daily life and activities.

Through discussions, Wim criticized and he was direct to me which really helped me to understand and see my part of the situation, especially because my case involved other individuals. He gave me homework and asked me good questions that helped me to get more insights about myself by reflecting on the days of my life at that period.

During several sessions I had with Wim, we did an exercise that helped me and will always help to make decisions in my life. The exercise helped me to think out of the box and explore more options to be able to understand the situation better before the decision making. The exercise ABC as A=Activating event,  B=personal Believe, and C=Consequences, learned me how to find the origin of stress and how to deal with it. He helped me not only to look at the negative sides of the situation, but  rather elaborate on finding positive believes. Those actually helped me to go forward and find smart and good other ways to pass over my stressful moments.

My training with Wim became successful because he helped me to make an important decision in my life by which I was able to look at the future again. For this reason, I will recommend anyone who is in a need of a personal trainer, coach or an external person to listen to your story and give you advises.

- Protogene, February 2018

Ik heb de gesprekken bij Wim altijd prettig gevonden. Hij stelt scherpe vragen en vraagt naar de beweegredenen  van dingen waar je normaal niet bij stil zou staan. Het antwoord ‘dat doe ik altijd’ of ‘daar heb ik (geen) zin in’ is niet genoeg. Waarom doe je het zo? Waarom heb je er (geen) zin in?

Het heeft mij geholpen bewuster mijn keuzes te maken en een hoop inzicht gegeven in alle afweermechanismes voor onplezierige/pijnlijke dingen, die ik had opgebouwd en waar ik tot mijn coachingsgesprekken eigenlijk altijd mee weg kwam.

Wim is een rustige luisteraar, die de tijd geeft om over een vraag/antwoord na te denken en je antwoord dus niet zomaar voor genoeg aanneemt. Coaching is vaak confronterend, maar Wim brengt het goed en zonder verwijt naar jou als persoon. Sterker, hij heeft vaak een voorbeeld van een theorie waarmee je je probleem simpel, duidelijk onder ogen kunt zien en waarmee het zoeken naar een oplossing een stuk gemakkelijker wordt.

Ik vond de gesprekken fijn. Wim heeft mij zeker een spiegel voorgehouden en goede handvatten meegegeven om mee verder te gaan.

- Marcel, mei 2017

Wim heb ik ervaren als een vriendelijke, rustige en ervaren coach. Ik voelde mij tijdens het gesprek erg op mijn gemak en hij vroeg goed door als ik iets vertelde. Door hem kreeg ik veel nieuwe inzichten gedurende het coachingstraject van vier gesprekken. Deze inzichten pas ik dagelijks toe en zorgen ervoor dat ik minder zwaar til aan alledaagse dingen. Ik heb het coachingstraject als zeer prettig ervaren en kan Wim aan iedereen aanbevelen. 

- Rebecca, oktober 2016

Wim is in staat om uit een heel verhaal de essentie te halen en daarop door te gaan, zodat je zelf tot een oplossing kan komen. Door zijn rust en doorvraagkwaliteiten kwam ik tot de kern en durfde ik me open te stellen. Tijdens de gesprekken voelde hij precies aan wat er nodig was: doorvragen, compliment, stilte, kritische noot... wat dan ook, het was goed. Ik zie hem als een rustige, oprecht geïnteresseerde coach die motiveert tot zelfinzicht en niets gek vindt. Ik raad dit iedereen aan!

- Liesbeth, juni 2016

Het relatief korte coachingstraject van vijf gesprekken heeft me heel veel opgeleverd. Het ‘huiswerk’ waaronder een waardenoefening, het schema urgent/niet urgent en belangrijk/niet belangrijk, het verzamelen van complimenten is zeer zinvol geweest. Het geleerde kan ik in alle opzichten in de praktijk toepassen. Ik voelde me echt goed gecoacht!

- Ellen, oktober 2015

Ik ben zeer tevreden over Wim en zijn expertise. Hij heeft mij in een drietal gesprekken geholpen in mijn ontwikkeling als teammanager. Ondanks mijn onduidelijke hulpvraag, kwam hij met de juiste hulpmiddelen aanzetten om mij bewuster te maken van mijn eigen missie/visie en handelingen. Ik ervoer een goede klik met Wim en kijk zeer tevreden terug op zijn bijdrage.

- Harmen, mei 2015