Hoe verloopt een coachtraject?

Elk coachtraject is anders. We beginnen met een intakegesprek. Dat begint met een kennismaking en gaat verder met het verkennen en verdiepen van de coachvraag.

Uitgangspunt is het hier en nu tijdens het gesprek. De ervaring leert dat je coachvraag vaak in het gesprek zelf terug te zien is. Afhankelijk van de vraag werk ik met verschillende oefeningen of modellen, vaak ontleend aan NLP. Ik put uit een breed scala van methodieken en oefeningen, zoals de RET, de neurologische niveaus, oplossingsgericht coachen of ik werk met een waardenoefening. De basis blijft steeds het gesprek. Daarbij stel ik vaak vragen die er op gericht zijn om meer inzicht te krijgen in jouw aandeel in een situatie of om er anders naar te kunnen kijken.

Na afloop vraag ik je om thuis een reflectie te schrijven. Vaak geef ik ook een oefening mee om thuis te doen. Als het traject naar het einde gaat, besteden we aandacht aan de vraag hoe je het geleerde verder kunt borgen.

 

Bewaren